Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová, Kristýna
dc.contributor.advisorZiegler, Zdeněk
dc.contributor.authorTaušková, Michaela
dc.contributor.refereeHrach, Pavel
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:39:58Z-
dc.date.available2014-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:39:58Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61652
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20890
dc.description.abstractVe své diplomové práci jsem se zaměřila na propagaci studentského divadla. Chtěla jsem propojit dvě umělecké sféry dohromady a vytvořit tak něco, co mě bude naplňovat a k čemu budu mít osobní vztah. Klíčová pro mě byla i zpětná vazba diváka. Cílem bylo vytvořit takovou sérii deseti plakátů na dané téma v souvislosti s divadlem, aby okamžitě zaujala širokou veřejnost. Plakáty jsou vystavovány na veřejně dostupných místech, je proto důležité, aby přilákaly divákovu pozornost, přinutily ho zastavit se a přemýšlet.cs
dc.format26 s., 21 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgrafický designcs
dc.subjectplakátcs
dc.subjectdivadlocs
dc.titleNávrh plakátucs
dc.title.alternativePoster designen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my thesis, I focused on promoting student theater. I wanted to connect two artistic spheres together to create something that will fulfill me and what I have a personal relationship. The key for me was the feedback of the viewer. The aim was to create a series of ten posters on the topic in the context of the theater immediately attracted to the general public. Posters are displayed in publicly accessible locations, it is important to attract the viewer's attention, forcing him to stop and think.en
dc.subject.translatedgraphic designen
dc.subject.translatedposteren
dc.subject.translatedtheateren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh plakatu MTauskova.pdfPlný text práce16,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tauskova_ved.pdfPosudek vedoucího práce164,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tauskova_op.pdfPosudek oponenta práce200,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tauskova.pdfPrůběh obhajoby práce93,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.