Title: Šperkem je vše, co za něj považujeme./V. K. Novák
Other Titles: The jewellery is everything, we consider it to be/V. K. Novák
Authors: Dulová, Martina
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Havlíková Steinerová, Anna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20899
Keywords: kruhy;život;šperky;smalt
Keywords in different language: ring;life;jewellery;enamel
Abstract: Šperkem je vše co za něj považujeme, dovolme si tedy považovat za šperk i život. A to není jen tak ledajaký šperk, ale dokonce životně důležitý. Cílem mé práce bylo poukázat na křehkost života, na náhodu jeho vzniku na naší planetě, na neuvěřitelný živočišný vývoj, ale i na zrození života samotného. To vše jsem se snažila obsáhnout v kruzích života. Je zde zakomponována sluneční soustava s planetami, jádro atomu s obíhajícími elektrony, ale i letokruhy stromu nebo životní děje buněk. Jednotlivé kruhy mohou evokovat kapku vody, ve které se zradil život, vajíčko, nebo plod.
Abstract in different language: A jewel is anything that we consider. Shall we dare to consider life for a jewel. Life is not just any jewel, life is absolutely essential jewel. The aim of this thesis is to point out at fragility of life, coincidence of genesis on our planet, unbelievable development of species and origin of life itself. All of that I tried to embrace in the circles of life. In the circles there is solar system with its planets, an atom with its nucleus and electrons, a tree with its annual rings or cells with their life processes. The rings can evoke the image of a drop of water in which life had begun or ovum or fetus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Dulova Dip.pdfPlný text práce17,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dulova_ved.pdfPosudek vedoucího práce156,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dulova_op.pdfPosudek oponenta práce107,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dulova.pdfPrůběh obhajoby práce119,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.