Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVogel, Petr
dc.contributor.authorMulačová, Iveta
dc.contributor.refereeLhotská, Eliška
dc.date.accepted2015-06-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:40:06Z-
dc.date.available2014-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:40:06Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20901
dc.description.abstractTématem mé Bakalářské práce byl výrok pana Prof. akad. sochaře Vratislava Karla Nováka " Šperkem je vše, co za šperk považujeme." Na toto téma jsem vytvořila soubor předmětů, které jsou šperkem i objektem. Nejhlavnější prvkem mé práce, je vůně. Vůni můžeme brát jako neviditelný šperk. Moje prvotní myšlenka, byla zpracovávat vůně pro aromaterapii. Později jsem od tohoto směru opustila a začala jsem zpracovávat lidskou vůni jako přirozený šperk každého. Pro svou práci jsem si vybrala vůni svého přítele. Je to jediný člověk, který mi voní a hlavně jediný člověk ke komu bych si chtěla čichat. Když jsem pravidelně přespávala mimo náš společný domov, brávala jsem si s sebou jeho tričko na spaní, v kterém předtím spal. Jeho vůně mě uklidňovala a vyvolávala pocit, že jsem s ním. Když ho cítím, vybaví se mi chvíle společně strávené v posteli usínání a probouzení. Pro mě jsou tyto okamžiky, právě ty nejintimnější a nejdůležitější chvíle dvou lidí, které mohou být. Jeho nošená trička, jsem použila jako hlavní materiál, z kterého jsem tvořila, abych zachytila nejlépe jeho vůni. Chtěla jsem vytvořit šperk, který bude vyjadřovat intimní spojení dvou lidí. Uchopila jsem jeho přirozený šperk a dala mu svou formu takovou, aby vyhovovala přesně mým potřebám. Chtěla jsem vytvořit pro sebe talisman, který při jeho nošení, uklidní mojí mysl.cs
dc.format25 s., 9 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvůněcs
dc.subjectintimní šperkcs
dc.title"Šperkem je vše, co za něj považujeme." /V. K. Novákcs
dc.title.alternative"Jewelery is everything, we consider it to be." / V. K. Nováken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe name of my Diploma thesis became from professor Vratislav Karel Novák "The jewellery is everything, we consider it to be". On this topic I was created many things which are jewellery and objects. The Main point of my work is an scent. The scent can take as an invisible jewel. My first opinion was to take these ideas like an aromatherapy. But during the process I changed my mind and I started to work on the human sense of smell. I chose a smell of my boyfriend for my Diploma work. He is the only one person who is smell really nice to me and one who I always want to smell it. When I have not slept at our home I used to took his T- shirt for sleeping with me. But I took shirt which he used for couple times. His smell of shirt made me felt good and made me felt like I am with him. When I can smell the shirt I immediately can recognized the time when we spent time together in the bed (to fall asleep and woken). These moments are more intimate and the most important things of two people which can exist. He was wearing the shirts which I used as a main material. So I could catch most of his scent. I was created jewel which would have an intimate meaning of two people. I grabbed his natural jewel and gave it form such that exactly fit my needs. I wanted to create a talisman which makes me more comfortable.en
dc.subject.translatedscenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iveta Mulacova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mulacova_ved.pdfPosudek vedoucího práce165,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mulacova_op.pdfPosudek oponenta práce232,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mulacova.pdfPrůběh obhajoby práce79,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.