Název: Vybrané problémy venkovské ZŠ
Další názvy: Chosen Problems of a Provincial Elementary School
Autoři: Lavičková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2093
Klíčová slova: financování základního školství;příspěvková organizace;malotřídní škola;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: basic school funding;allowance organization;school with mixed classes;financial management;SWOT analysis
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Vybrané problémy venkovské ZŠ" pojednává o základním školství v České republice. Nejprve popisuje obecné charakteristiky základního školství a jeho právní úpravu. Dále seznamuje s jednotlivými orgány vykonávajícími státní správu a samosprávu ve školství a analyzue možnosti zdrojů financování této oblasti veřejného sektoru. Zbývající část práce je věnována podrobnému představení konkrétní příspěvkové organizace - Základní školy Chrášťany, okres Rakovník, rozboru jejího finančního hospodaření a SWOT analýze navrhující doporučení pro její další činnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's work on the theme "Chosen Problems of a Provincial Elementary School" discusses the basic school system in the Czech Republic. First, it describes the general characteristics of the basic school system and its legal regulations. Further, it gives information about the single authorities performing the state administration and the self-administration in the school system. It also analyses the possible financial funds for this public sector. The remaining part of the work deals with the detailed presentation of a concrete allowance organization - The Basic School Chrastany in Rakovnik district, with its financial management and SWOT analyses offering recommendations for its further activity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JLavickova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova v.pdfPosudek vedoucího práce304,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova o.pdfPosudek oponenta práce276,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova ob.pdfPrůběh obhajoby práce159,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.