Title: Vybrané problémy venkovské ZŠ
Other Titles: Chosen Problems of a Provincial Elementary School
Authors: Lavičková, Jaroslava
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2093
Keywords: financování základního školství;příspěvková organizace;malotřídní škola;SWOT analýza
Keywords in different language: basic school funding;allowance organization;school with mixed classes;financial management;SWOT analysis
Abstract: Bakalářská práce na téma "Vybrané problémy venkovské ZŠ" pojednává o základním školství v České republice. Nejprve popisuje obecné charakteristiky základního školství a jeho právní úpravu. Dále seznamuje s jednotlivými orgány vykonávajícími státní správu a samosprávu ve školství a analyzue možnosti zdrojů financování této oblasti veřejného sektoru. Zbývající část práce je věnována podrobnému představení konkrétní příspěvkové organizace - Základní školy Chrášťany, okres Rakovník, rozboru jejího finančního hospodaření a SWOT analýze navrhující doporučení pro její další činnost.
Abstract in different language: The bachelor's work on the theme "Chosen Problems of a Provincial Elementary School" discusses the basic school system in the Czech Republic. First, it describes the general characteristics of the basic school system and its legal regulations. Further, it gives information about the single authorities performing the state administration and the self-administration in the school system. It also analyses the possible financial funds for this public sector. The remaining part of the work deals with the detailed presentation of a concrete allowance organization - The Basic School Chrastany in Rakovnik district, with its financial management and SWOT analyses offering recommendations for its further activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JLavickova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Lavickova v.pdfPosudek vedoucího práce304,48 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova o.pdfPosudek oponenta práce276,07 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova ob.pdfPrůběh obhajoby práce159,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.