Title: Světlo / stín
Other Titles: Light / shadow
Authors: Červinková, Lenka
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Řezáčová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20934
Keywords: světlo;stín;tilandsie;urbanismus;styl života;stříbro;brož;náhrdelník;prsten
Keywords in different language: jewellery;collection;nature;city;tilandsie;urbanism;silver;brooch;necklace;ring
Abstract: Světlo / stín. Není to jen kontrast, ale i dvě polohy, které se vzájemně podporují. Toto rozsáhlé téma jsem chtěla použít na něco, co se týká i mé osoby a došla jsem proto k podtématu příroda / město. Dvě rozdílné, přitom navzájem se podporující polohy. Pracovní život ve městě s naší touhou být v přírodě. Takto přistupuji k zadanému tématu. Proto jsem se zaměřila na rozdíl mezi naší přirozenou touhou být v přírodě a nutností každý den být v rušném městě. Vytvořená kolekce obsahuje živé květiny, které posouvají hranice hodnoty šperku od té materiální. Šperk je tak nositel energie a propojujícím objektem tyto dva rozdílné světy. Tvarově jsem vycházela z geometrických útvarů ve kterých se příroda ve městech nachází.
Abstract in different language: For my Bachelor thesis I have chosen the topic light / shadow. After my reserch I have decided to create contrast between those two words. Like as day and night, dream and reality, cold and heet. From this research I had started think about this theme in different perspective. This two opposite sides are supported each other. I wanted to use this on something that is close to me and I figure out my sub theme town a and nature. This kontrast I seeing in working city life in town and our desire to be in nature. That is how I create my bachelor work. This collection contains seven reces of jewellery like as ring, brooches and necklace. Their style is bit different like as part sof city. I have tried of good balance in this collection. Also I created mixture of surfaces. From pure polished to uneven black. The dark parts are conected with cold join to sekond part of jewel. The vision of this collection was to create a live jewellery which can change apprehension of carrier. Like environment in which he has to be every day. He will perceive not onely corporality, but also bare life in his jewel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPcervinkova_2015.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cervinkova_v.pdfPosudek vedoucího práce161,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cervinkova_o.pdfPosudek oponenta práce155,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cervinkova.pdfPrůběh obhajoby práce126,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.