Title: Geometrie / zdroj, systém, řád, princip
Other Titles: geometry / source, system, order, principles
Authors: Jurusová, Tereza
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Spiwoková, Světlana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20937
Keywords: geometrie;systém;řád;princip;symetrie;regular polygons;příroda;rostliny;luční květiny
Keywords in different language: geometry;system;order;principle;symmetry;nature;plant;meadow flowers
Abstract: Téma mé bakalářské práce zní geometrie - zdroj, systém, řád a princip. Velkou inspirací pro mě byla příroda a její tvary, ve kterých je systém a řád. Mou bakalářskou prací částečně navazuji na předešlé klauzurní práce. Nyní jsem se zaměřila na luční květiny a geometrické principy, které v sobě mají. Bakalářskou práci jsem vyráběla s velmi jemného měděného plechu. Šperky jsou složeny z okvětních plátků do základních geometrických tvarů - trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník a šestiúhelník. Tyto tvary se objeví při propojení vrcholů okvětních plátků symetrických květů. Soubor šperků zahrnuje osm náramků a dva prsteny.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is about geometry / source, system, order, principles. I have chosen the theme as a continuation of my previous work, I am developing it further. Great inspiration for me was nature and its shapes, because there are order, geometry and principles everywhere. I have focused on symmetry which is typical for flowers. I made my bachelor work from copper. Simultaneously the jewellery is in basic geometrical shapes triangle, quadrangle, pentagon and hexagon. These shapes emerge when connecting vertexes of petals of symmetrical blossoms. The jewelery collection includes eight bracelets and two rings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jurusova_v.pdfPosudek vedoucího práce140,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jurusova_o.pdfPosudek oponenta práce147,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jurusova.pdfPrůběh obhajoby práce124,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.