Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška, Karel
dc.contributor.authorKřivánková, Monika
dc.contributor.refereeSvětlík, Pavel
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T15:32:29Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T15:32:29Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62854
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20951
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a směru magnetizace permanentních magnetů ve stroji pro použití stroje jako synchronního nebo stroje stejnosměrného elektronicky komutovaného. Optimalizace různých tvarů a směrů magnetizace je provedena pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Pro zpracování hodnot byl pouižt program MS Excel a následné vykreslení průběhů jako indukovaných napětí, magnetické indukce ve vzduchové mezeře, spektrální analýza, byly provedeny pomocí programu MATLAB, přičemž zdrojové kódy pro jednotlivé průběhy byly poskytnuty vedoucím této diplomové práce. Všechny varianty jsou na konci této diplomové práce porovnány z hle diska nejlepšího tvaru indukovaného napětí, průběhu magn. indukce ve vzduchové mezeře, obsahu vyšších harmonických složek a následně jsou jednotlivé varianty doporučeny pro použití ve stroji synchronním nebo stroji stejnosměrném elektricky komutovaném.cs
dc.format44 s. (48 601 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62854-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpermanentní magnetcs
dc.subjectindukované napětícs
dc.subjectmagnetická indukce ve vzduchové mezeřecs
dc.subjectamplitudové spektrumcs
dc.titleOptimalizace tvaru a směru magnetizace permanentních magnetůcs
dc.title.alternativeOptimization of Shape and Magnetization Direction of Permanent Magnetsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is concerned with optimising the shape and magnetisation direction of the permanent-magnet for use as synchronous or electronically commutated machine. Optimisation of different shapes and directions of magnetisation is performed by using the nite element analysis, in a program called FEMM. MS Excel was used for processing the values and a mathematical program known as MATLAB was used to perform waveforms. These included waveforms such as, induced voltage, magnetic ux density in an air gap and spectral analysis, using source codes provided by my supervisor. All options are compared at the end of this thesis, namely, the best shape of induced voltage, magnetic flux density in the air gap, the harmonic distortion (THD) and subsequently individual variants recommended for use, either, in synchronous machines or electrically commutated machines.en
dc.subject.translatedpermanent magneten
dc.subject.translatedinduced voltageen
dc.subject.translatedmagnetic flux density in air gapen
dc.subject.translatedamplitude spectrumen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Monika_Krivankova.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062854_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062854_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062854_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.