Název: Zaměstnávání osob vykonávající trest odnětí svobody ve věznicích v ČR
Další názvy: Employment of persons engaged in custodial sentences in prisons in the CR
Autoři: Princ, Slavomír
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2097
Klíčová slova: vězeňská služba;výkon trestu odnětí svobody;zaměstnávání vězňů;pracovní zařazení;práce;kázeňské tresty;programy zacházení.
Klíčová slova v dalším jazyce: prison service;execution of punishment forfeiture of liberty;employing of convicts;labour insertion;disciplinary punishments;programmes of handling
Abstrakt: Bakalářská práce se věnovala teoreticky i prakticky problematice zaměstnávání odsouzených se zaměřením na odsouzené umístěné k výkonu trestu odnětí svobody do Věznice Kynšperk nad Ohří. Zabývala se legislativním zakotvením výkonu trestu odnětí svobody v právním systému České republiky, činností a úkoly Vězeňské služby ČR. Větší část textu byla věnována Programu zacházení, jako specifické metodě zacházení s odsouzenými s akcentem na pracovní aktivity. Nedílnou součástí tohoto tématu byla i problematika uplatňování kázeňské praxe jako motivačního faktoru v procesu pracovního zařazení odsouzeného. Zaměřovala se též na ekonomické aspekty pracovního zařazení a na možnosti zvýšení zaměstnanosti ve Věznici Kynšperk nad Ohří.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelors work was devoted theoretically also practically to problems with employing convict wits aim at convicts situated to execution of a punishment forfeiture of liberty in Prison Kynšperk nad Ohří. Work occupied by legislative anchorage of execution of a punishment forfeiture of liberty in law system of Czech Republic, by activities and charge of Prison service ČR. The major part of caption was dedicated to Program of handling, like peculiar method of handling with convicts with accent on labour activities. Inseparable part of this theme was also problems of exercitation of disciplinary practises as motivational factor in process of insertion of convict. Work aimed also at economical aspects of labour insertion and show in possibilities of enhancement of employment in Prison Kynšperk nad Ohří.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Princ_BP.docPlný text práce1,02 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Princ v.pdfPosudek vedoucího práce272,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Princ o.pdfPosudek oponenta práce227,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Princ ob.pdfPrůběh obhajoby práce157,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.