Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdý, Milan
dc.contributor.authorHrubá, Eliška
dc.contributor.refereeMádlová, Lucie
dc.date.accepted2012-01-19
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:51Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:51Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-02
dc.identifier46120
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2107
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je finanční analýza konkrétní společnosti, jejíž cílem bylo zjistit finanční situaci podniku. Práce byla rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou popsány nejzákladnější charakteristiky finanční analýzy, její metody, poměrové ukazatele a jejich využití pro komplexní zhodnocení podniku. V praktické části byla provedena finanční analýza na základě ročních účetních výkazů za čtyři po sobě jdoucí období. Pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, základních poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů. V závěru práce je vyhodnocení výsledků finanční analýzy a některá doporučení pro zlepšení finanční situace.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectčistý pracovní kapitálcs
dc.subjectDuPontova analýzacs
dc.subjectIndex IN01cs
dc.titleFinanční analýza konkrétního podnikucs
dc.title.alternativeFinancial analysis specific companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this bachelor thesis is in financial analysis specific company. The aim of this thesis is to evaluate the financial situation of the company. This thesis was divided in to two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part is described the most basic characteristic of financial analysis, it's method, ratio indicators and their implements for complex evaluation of the company. In the practical part was implemented financial statements for four subsequent periods. On the basis of horizontal and vertical analysis of financial statements basic ratio indicators, value and bankruptcy models. In the conclusion of the thesis is an evaluation of results from financial analysis and some recommendations for improvement of development of financial situation.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedratio indicatorsen
dc.subject.translatednet working capitalen
dc.subject.translatedDuPont analysisen
dc.subject.translatedIndex IN01en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Plzen 2012Financni analyza konkretniho podniku ELIT.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Hruba.PDFPosudek vedoucího práce494,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Hruba.PDFPosudek oponenta práce578,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP Hruba.PDFPrůběh obhajoby práce178,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.