Title: Daň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvím
Other Titles: Tax on corporate and personal income and its linkages with the accounting.
Authors: Klesová, Marie
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Markvart, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2109
Keywords: daň z příjmu právnických osob;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně z příjmu;účetnictví
Keywords in different language: tax on corporate income;tax on personal income;income tax rate;accounting
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvím. Bakalářská práce ilustruje, jak se měnily sazby a způsoby výpočtu daní z příjmů právnických a fyzických osob. Z tohoto důvodu byly uvedeny některé konkrétní příklady. Cílem bylo posoudit výhodnost rozdělení zisku mezi společníky buď formou výplaty mzdy, nebo vyplacením podílů na zisku a doporučit výhodnější variantu pro společníky společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on corporate and personal income tax and its linkage to accounting. Bachelor's thesis illustrates how the rates and methods of corporate and personal taxes calculating changed. For this reason, some examples were published. The aim was to evaluate the benefits of profit division between the company associates, either through payment of wages, or by payment of profit shares. Then in conclusion recommend better option for the company associates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klesova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Klesova pv.pdfPosudek vedoucího práce657,16 kBAdobe PDFView/Open
Klesova po.pdfPosudek oponenta práce564,1 kBAdobe PDFView/Open
Klesova.PDFPrůběh obhajoby práce222,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.