Title: Finanční analýza zvoleného podniku
Other Titles: Financial analysis of the comapany DIOSS NYRANY Inc
Authors: Ježková, Renata
Advisor: Červený, Josef
Referee: Kroupa, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2115
Keywords: finanční analýza;účetní výkazy;finanční ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;account sheet;financial indices
Abstract: Cílem této práce je vykonání analýzy informačního a účetního sytému zvoleného podniku, vypracování finanční analýzy a posouzení finačního zdraví takovým způsobem, aby výsledky analýz, návrhy, doporučení ke zlepšení provozu informačního systému a finančního řízení, pomohly managementu společnosti při dalším úspěšném rozhodování.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor essay is to perform the analysis of informative and accounting system in the selected company, elaboration of financial analysis and appreciation of financial health in such a way, to use the results of analysis, a suggestions and recommendations for improvement of the information system and financial management, to give the help to the top management for next successful decisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jezkova_2011.pdfPlný text práce8,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Jezkova.PDFPosudek vedoucího práce476,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Jezkova.PDFPosudek oponenta práce440,53 kBAdobe PDFView/Open
Jezkova.PDFPrůběh obhajoby práce144,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.