Název: Finanční analýza zvoleného podniku
Další názvy: Financial analysis of the comapany DIOSS NYRANY Inc
Autoři: Ježková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kroupa, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2115
Klíčová slova: finanční analýza;účetní výkazy;finanční ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;account sheet;financial indices
Abstrakt: Cílem této práce je vykonání analýzy informačního a účetního sytému zvoleného podniku, vypracování finanční analýzy a posouzení finačního zdraví takovým způsobem, aby výsledky analýz, návrhy, doporučení ke zlepšení provozu informačního systému a finančního řízení, pomohly managementu společnosti při dalším úspěšném rozhodování.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor essay is to perform the analysis of informative and accounting system in the selected company, elaboration of financial analysis and appreciation of financial health in such a way, to use the results of analysis, a suggestions and recommendations for improvement of the information system and financial management, to give the help to the top management for next successful decisions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jezkova_2011.pdfPlný text práce8,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Jezkova.PDFPosudek vedoucího práce476,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Jezkova.PDFPosudek oponenta práce440,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova.PDFPrůběh obhajoby práce144,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.