Název: Komparace teorie a praxe mzdového účetnictví v ČR a SRN
Další názvy: Comparison of a theory and experience of a wage accounting in the Czech Republic and Germany
Autoři: Brandová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Horejšová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2117
Klíčová slova: mzda;sociální zajištění;zdravotní pojištění;daň z příjmu;daň ze mzdy
Klíčová slova v dalším jazyce: pay;social security;social insurance;wage tax;withholding tax
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na popis a porovnání mezd v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část popisuje základní pojmy mezd a principy tvorby mezd v daných zemích. Praktická část porovnává rozdíly mezi mzdou v České republice a mzdou ve Spolkové republice Německo. Věnuje se konkrétním situacím, které by mohly nastat a porovnává dopady daňových odvodů a odvodů na pojistné na čistou mzdu zaměstnance. Závěr práce vystihuje rozdíly ve mzdovém účetnictví v České republice a ve Spolkové republice Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is orientated to a descpription and comparison of earnings in the Czech republic and in the Fededal Republic of Germany. The teoretical part describes the basic terms and principles of pay production in both countries. The practical part compares the differences between the earnings in the Czech republic and in the Fededal Republic of Germany. It devotes to a particular situations which could occur. It also compares the impacts of tax deductions and payments to social insurance to the nett salary of the employee. In conclusion the work represents the differences in the wage accounting in the Czech republic and in the Federal Republic of Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Hadackova Iva.pdfPlný text práce32,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadackova pv.pdfPosudek vedoucího práce668,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadackova po.pdfPosudek oponenta práce680,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadackova.PDFPrůběh obhajoby práce164,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.