Title: Komparace teorie a praxe mzdového účetnictví v ČR a SRN
Other Titles: Comparison of a theory and experience of a wage accounting in the Czech Republic and Germany
Authors: Brandová, Iva
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Horejšová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2117
Keywords: mzda;sociální zajištění;zdravotní pojištění;daň z příjmu;daň ze mzdy
Keywords in different language: pay;social security;social insurance;wage tax;withholding tax
Abstract: Předložená práce je zaměřena na popis a porovnání mezd v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část popisuje základní pojmy mezd a principy tvorby mezd v daných zemích. Praktická část porovnává rozdíly mezi mzdou v České republice a mzdou ve Spolkové republice Německo. Věnuje se konkrétním situacím, které by mohly nastat a porovnává dopady daňových odvodů a odvodů na pojistné na čistou mzdu zaměstnance. Závěr práce vystihuje rozdíly ve mzdovém účetnictví v České republice a ve Spolkové republice Německo.
Abstract in different language: The submitted work is orientated to a descpription and comparison of earnings in the Czech republic and in the Fededal Republic of Germany. The teoretical part describes the basic terms and principles of pay production in both countries. The practical part compares the differences between the earnings in the Czech republic and in the Fededal Republic of Germany. It devotes to a particular situations which could occur. It also compares the impacts of tax deductions and payments to social insurance to the nett salary of the employee. In conclusion the work represents the differences in the wage accounting in the Czech republic and in the Federal Republic of Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Hadackova Iva.pdfPlný text práce32,29 MBAdobe PDFView/Open
Hadackova pv.pdfPosudek vedoucího práce668,94 kBAdobe PDFView/Open
Hadackova po.pdfPosudek oponenta práce680,35 kBAdobe PDFView/Open
Hadackova.PDFPrůběh obhajoby práce164,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.