Název: EURO - naše příští měna
Další názvy: EURO - our next currency
Autoři: Červenková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2124
Klíčová slova: Evropská unie;eurozóna;euro;konvergenční kritéria;euro v ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;eurozone;euro;convergence criteria;euro in Czech republic
Abstrakt: Tato bakalářská práce poskytuje základní informace o eurozóně a procesu zavedení eura v České republice. Zabývá se historickými aspekty budování Evropské unie a Evropské hospodářské a měnové unie. Práce dále popisuje Maastrichtská konvergenční kritéria, která jsou nutná pro vstup do eurozóny. Ukazuje jejich konkrétní plnění Českou republikou a ostatními členskými či kandidátskými zeměmi. Práce informuje o harmonogramu zavedení eura v ČR, který je nazýván velkým třeskem. Práce také predikuje potenciální přínosy a náklady zavedení jednotné měny v České republice a hodnotí stav připravenosti ČR na přijetí této měny. Práce mimo jiné prezentuje názory veřejnosti a politických a ekonomických představitelů naší země.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis provides basic information about the Eurozone and about the introduction of the euro in the Czech Republic. Historical aspects of building of the European Union and European Monetary Union are also discussed. This thesis describes the Maastricht convergence criteria that candidate countries must fulfil in order to be able to access the EMU. The thesis shows how the Czech Republic and other member countries and candidate states fulfil these criteria. Information about the timeline of the introduction of the euro in the Czech Republic, i.e. Big Bang, is introduced too. This thesis predicts the potential contribution and disadvantages of this process in the Czech Republic and it at the same timer evaluates the state of preparedness of the Czech Republic. This thesis presents opinions of the public and of political and economic representatives of our country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cervenkova - BP.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova pv.pdfPosudek vedoucího práce526,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova po.pdfPosudek oponenta práce634,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova.PDFPrůběh obhajoby práce151,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.