Název: Hodnocení systému investičních pobídek v České Republice
Další názvy: Appraisal of system of investment incentives in the Czech Republic
Autoři: Hejcmanová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2131
Klíčová slova: investiční pobídky;přímé zahraniční investice;CzechInvest
Klíčová slova v dalším jazyce: investment incentives;foreign direct investment;CzechInvest
Abstrakt: Předložená práce s názvem Hodnocení systému investičních pobídek v České republice se zaměřuje na celkové zhodnocení aktuálního systému poskytování investičních pobídek v České republice. V první části práce jsou vymezeny investiční pobídky z pohledu ekonomické teorie a právní úpravy. Je zdůrazněn vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic. Druhá část je zaměřena na analýzu získání investiční pobídky na konkrétní firmě působící v Plzeňském kraji a na celkové zhodnocení uvedené problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis entitled Appraisal of system of investment incentives in the Czech Republic focuses on the overall evaluation of the current system of investment incentives in the Czech Republic. In the fisrt part are defined in terms of investment incentives in economic theory and statutory regulation. It highlighted the impact of investment incentives for foreign direct investment. The second part focuses on the analysis of the investment incentives for the obtaining a particular company operating in the Pilsen Region and in the overall evaluation of the topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hejcmanova_2012.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejcmanova pv.PDFPosudek vedoucího práce614,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejcmanova po.pdfPosudek oponenta práce632,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejcmanova.PDFPrůběh obhajoby práce206,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.