Title: Analýza vývoje HDP v České republice v letech 2000 - 2010
Other Titles: Analysis of the development of GDP in the Czech Republic in 2000 - 2010
Authors: Kofroň, Jiří
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2150
Keywords: hrubý domácí produkt;průmysl;služby;čistý vývoz;konečná spotřeba domácností
Keywords in different language: gross domestic product;industry;services;net export;household final consumption expenditure
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zkoumání míry vlivu jednotlivých faktorů na vývoj HDP v České republice v rozmezí let 2000 - 2010. Dále je zde řešena otázka možnosti opakování vysokého růstu HDP z let 2004 - 2007 v průběhu následujících pěti let. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se HDP. V praktické části je pak zkoumán a popsán vliv jednotlivých faktorů na vývoj HDP. Řešen byl nejen dopad výdajových položek, ale i vliv jednotlivých odvětví na růst či pokles tohoto ukazatele. Zkoumané období bylo rozděleno na tři části na základě podobného vývoje HDP v daných letech. Zkoumání bylo poté prováděno v každém jednotlivém roce, přičemž nejpodrobněji byl rozbor proveden v období let 2004 - 2007. Nejčastěji byla při práci používána data Českého Statistického Úřadu.
Abstract in different language: The thesis is oriented on research of the influence of different factors on the development of GDP of the Czech Republic in years 2000 - 2010. Furthermore a possibility of repeating a high growth of GDP from years 2004 - 2007 is solved. In the theoretical part are defined the basic terms related to GDP. In the practical part the influence of individual factors on the development of GDP is researched and described. Not only the influence of expenditure section is solved but also the influence of economic sectors on the growth or decrease of GDP. The researched period is divided into three parts on the basis of similar development in particular years. The research was executed in every single year. The most detailed analysis was pursued in years 2004 - 2007. For the bachelor thesis were mostly used data of the Czech Statistical Office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofron 2012.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Kofron pv.PDFPosudek vedoucího práce643,12 kBAdobe PDFView/Open
Kofron po.PDFPosudek oponenta práce479,48 kBAdobe PDFView/Open
Kofron.PDFPrůběh obhajoby práce200,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.