Title: Využití distribuované umělé inteligence ve strategických informačních systémech: technická zpráva č. DCSE/TR - 2014 - 3
Authors: Pinkas, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: zpráva
report
URI: http:/www.kiv.zcu.cz/cz/vyzkum/publikace/technicke - zpravy/
http://hdl.handle.net/11025/21538
Keywords: umělá inteligence;informační systém
Keywords in different language: artificial intelligence;information system
Abstract: Z hlediska koncepce návrhu(nejen informačních) systémů je z oboru distribuované umělé inteligence zajímavá právě oblast multiagentních systémů. Výzkumu v této oblasti se dosud věnovala nemalá pozornost, přesto v praxi (pokud vynecháme uplatnění v simulacích) lze stále spatřit nane jvýše náznaky multiagentního paradigmatu. Je již zřejmé, že při návrhu spolehlivých multiagentních systémů nepostačují obvyklé (intuitivní a empirické) přístupy bez dostatečné opory v hlubší formalizaci. Zmíněnou oporu se přirozeně nabízí hledat v odvětví formálních metod, zejména pak v již poměrně rozvinuté oblasti procesních kalkulů (či algeber). Předkládaná práce se po úvodní úvaze soustředí na možnost využití Milnerovo kalkulu (CCS), který lze chápat jako rámec pro rodinu operačně sémantických modelů založených na přechodových systémech. Avšak i zde narazíme na překážku v podobě dosud neuspokojivě vyřešeného problému ekvivalence přechodových systémů. Formálních (a zdánlivě rozumných) ekvivalencí lze totiž najít celou řadu a problém tak spočívá spíše v korespondenci mezi formální a skutečně pozorovatelnou (empirickou) ekvivalencí. Přitom právě odpovídající ekvivalence hraje při hlubší formalizaci klíčovou roli – vždyť pojem ekvivalence úzce souvisí s pojmem chování (dokonce lze jeden pojem definovat druhým ) a chování je předmětem návrhu (nejen multiagentních) systémů. Proto jsou v předkládané práci zevrubně prozkoumány přechodové systémy i způsob vybudování Milnerovo kalkulu. Na základě poznatků je navržen přístup vedoucí k odpovídající formalizaci chování (a tedy i ekvivalence)a následně k algebraické struktuře patřičně upřesňující Milnerovo kalkulus. Závěrem je naznačen i směr další práce.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pinkas.pdfPlný text1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.