Title: Znalostní nástroje pro analýzu a prohledávání webu: technical report no. DCSE/ TR-2011-01
Authors: Dostal, Martin
Issue Date: 2011
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: zpráva
report
URI: http://www.kiv.zcu.cz/publications/
http://hdl.handle.net/11025/21558
Keywords: webové stránky;vyhledávání;extrakce
Keywords in different language: web sites;searching;extraction
Abstract: Tato práce je věnována problematice vyhledávání a extrakce informací z textových bloků webových stránek. Je zaměřena na nesupervizované metody pro extrakci informací založené zejména na statistických a grafových přístupech. Ze statistických metod se v současnosti nejvíce používá TFIDF a jeho modifikace pro přiřazení klíčových slov k analyzovanému textu. Extrakci klíčových slov l ze zdokonalit rozšířením o sémantickou informaci, kterou lze získat z linked data. Klíčová slova tak získávají podobu štítků, které jsou definovány jménem, popisem, URI a vztahem k ostatním URI zdrojům. Mezi hlavní výhody využití linked data patří i jazyková nezávislost. Vyhledávání tak lze relativně snadno rozšířit o jazykově nezávislé vyhledávání. Na základě vztahů mezi URI zdroji lze využít grafové algoritmy pro nalezení skrytých znalostí, což umožňuje další zpřesnění vyhledávání i odvozování znalostí. Může se jednat např. o souvislosti mezi články nebo di sambiguaci pojmů. Návrh těchto metod bude cílem disertační práce.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dostal.pdfPlný text837,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.