Title: Aplikace sémantických prostorů v úloze rozšiřování dotazu: technical report no. DCSE/TR-2011-02
Authors: Krčmář, Lubomír
Issue Date: 2011
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: zpráva
report
URI: http://www.kiv.zcu.cz/publications/
http://hdl.handle.net/11025/21559
Keywords: sémantický web;vyhledávání;rozšiřování dotazu
Keywords in different language: semantic web;searching;query expansion
Abstract: Práce je zaměřená na sémantické prostory a jejich využití ve vyhledávání informací v úloze rozšiřování dotazu. V práci jsou nejprve stručně popsány principy nejznámějších algoritmů pro vytváření sémantických prostorů, mezi které patří HAL a LSA. Popsány jsou rovněž způsoby testování a vyhodnocování sémantických prostorů. Na toto téma navazuje porovnání výsledků sémantických prostorů vytvářených různými algoritmy. Dále se práce věnuje problematice vyhledávání informací a používaným technikám v této oblasti, mezi které patří rozšiřování dotazu. V předkládaném textu lze nalézt některé zdokumentované dosavadní úspěchy aplikace sémantických prostorů v úloze rozšiřování dotazu. Stěžejní součástí práce je pak popis výzkumných záměrů, které budou předmětem navazující disertační práce. Mezi tyto plány patří vytvoření systému pro vyhodnocování úspěšnosti nasazení sémantických prostorů v úloze rozšiřování dotazu. Dále je to zkoumání způsobů nasazení sémantických prostorů na tuto úlohu a aplikace algoritmů pro vytváření sémantických prostorů na český jazyk.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krcmar.pdfPlný text487,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.