Title: Vyhodnocení objemu nekrotické tkáně: technical report no. DCSE/TR-2010-09
Authors: Maule, Petr
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: zpráva
report
URI: http://www.kiv.zcu.cz/publications/
http://hdl.handle.net/11025/21570
Keywords: cévní mozková příhoda;nektorická tkáň
Keywords in different language: strokes;necrotic tissue
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metody, která by mohla lékařům p oskytnout dodatečné informace při rozhodování o nejvhodnější léčbě pro pacient a s cévní mozkovou příhodou. Jedná se o metodu vyhodnocující objem nekrotické tkáně celého mozku, která je kritickým faktorem pro aplikaci trombolytické léčby. Takový parametr nemají lékaři v současné době k dispozici. Lidem, kteří přesáhnou určitou hodnotu objemu nekrotické tkáně, by neměla být aplikována trombolytická léčba, neboť je vysoké riziko dalšího krvácení, které není žádoucí.
Abstract in different language: This thesis deals with methods that could provide additional information for physicians when deciding about the most appropriate treatment for patients with strokes. The thesis proposes the method which evaluates volume of necrotic tissue of whole brain. This volume is the crucial factor for thrombolytic treatment indication. Such information is not yet available for physicians. Patients who exceed certain level of the infarction core volume should not be indicated for thrombolytic treatment because of high risk of further bleeding which is not desirable.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maule.pdfPlný text2,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.