Title: Testování použitelnosti vybraných partií portálové verze IS/STAG: technická zpráva č. DCSE/TR-2009-10
Authors: Brada, Přemysl
Klička, Martin
Papež, Václav
Peterka, Tomáš
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: zpráva
report
URI: http://www.kiv.zcu.cz/publications/
http://hdl.handle.net/11025/21576
Keywords: testování;použitelnost;webová aplikace
Keywords in different language: testing;usability;web application
Abstract: Projekt "STAG usability" probíhal na katedře informatiky a výpočetní techniky v únoru až květnu 2009. Jeho cílem bylo posoudit použitelnost vybraných částí portálové verze systému IS/STAG, tj. na základě uživatelského testování zhodnotit,jak snadno se v aplikaci provádí časté a/nebo potřebné úkony. Projekt probíhal za podpory Centra informatizace a vzdělávání(CIV), za něž byl kontaktní osobou Ing. Milan Michajlov. Testovány byly části Prohlížení a Moje studium systému IS/STAG–viz Příloha 1: Ukázka vzhledu portálové verze IS/STAG. Z nich byly vybrány partie (stránky, portlety) s potenciálně největšími problémy nebo nejčastěji využívané. Pro výběr nebyly v době přípravy testů k dispozici žádné statistiky přístupů nebo využití, proto byl proveden na základě zkušeností týmu. Hlavním výsledkem projektu jsou konkrétní poznatky o problematických částech systému s návrhy na možnosti zlepšení, shrnuté ve třetí části této zprávy. Veškerá podrobná data pořízená během testování a další meziprodukty jsou uloženy na DVD, které je přílohou této zprávy. Tyto informace by měly sloužit portálové skupině CIV pro další zlepšování vyvíjeného systému IS/STAG. Projekt měl význam také pedagogický a odborný. Hlavními aktéry projektu byli studenti 4.ročníku, kteří se s touto činností setkávali poprvé a v rámci projektu se naučili důležité poznatky z oblasti použitelnosti webových aplikací. Během práce byly také získány zkušenosti s testováním použitelnosti jednoduchou formou, tedy s použitím nenáročných nástrojů a technik. Tyto znalosti mohou být využity pracovníky CIV či dalšími zainteresovanými tvůrci webových aplikací.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brada.pdfPlný text714,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.