Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVáša, Libor
dc.date.accessioned2016-06-23T11:02:41Z
dc.date.available2016-06-23T11:02:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://www.kiv.zcu.cz/publications/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/21593
dc.description.abstractTato práce se zabývá zpracováním dynamických sítí. Dynamickou sítí rozumíme sérii trojúhelníkových sítí které mají stejnou konektivitu, jež představují časový vývoj objektu. Naším hlavním cílem je snížení veli kosti datové reprezentace dynamické sítě. Tato práce pokrývá současný stav výzkumu v oblastech komprese a simplifikace dynamických sítí. Jako kompresi označujeme takové metody uložení dynamické sítě, které nemění její konektivitu. Obvyklým přístupem je vytvoření nějakého prediktoru polohy vektoru, jehož predikce je pak korigována pomocí delta-coding strategie. Práce rovněž zmiňuje metody založené na PCA (Principal Component Analysis). Narozdíl od kompresí, simplifikace obecně dosahují snížení velikosti dat obecnou změnou konektivity. V literatuře je popsáno jen málo metod pro simplifikaci dynamických sítí, a proto se práce zabývá rovněž metodami pro kompresi statických sítí a možnostmi jejich rozšíření. V poslední části zprávy se zabýváme metodami porovnávání dynamických sítí, které je možno použít pro zhodnocení efek tivity kompresních a simplifikačních metod. Práce se zabývá přístupem založeným na průměrné odchylce, zmiňuje nevýhody této metody a odvozuje metriku založenou na Hausdorffově vzdálenosti. V závěrečné kapitole se zabýváme možnostmi dalšího výzkumu v oblastech komprese a simplifikace dynamických sítí. Nastiňujeme možná rozšíření metod pro simplifikaci statických sítí pro dynamický případ, a rovněž zmiňujeme několik konkrétních menších vylepšení metod popsaných v teoretické části.cs
dc.format56 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of West Bohemia in Pilsenen
dc.rights© University of West Bohemia in Pilsenen
dc.subjectanimacecs
dc.subjectkompresecs
dc.subjecttrojúhelníkové sítěcs
dc.subjectdynamické sítěcs
dc.subjectzjednodušenícs
dc.titleMethods for dynamic mesh size reduction: technical report no. DCSE/TR-2006-07en
dc.typezprávacs
dc.typereporten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis work focuses on processing of dynamic meshes, i.e. series of triangular meshes of equal connectivity which represen t an evolution of a model in time. The main goal is to reduce the storage and transmission cost. The work covers the state of the art in the fields of compression and simplification of triangular meshes. By compression we mean methods of encoding th e mesh without altering its connectivity. Usually some sort of vertex position prediction is used, combined with delta coding of residuals. PCA (Principal Component Analysis) based compressi on methods are also mentioned. The simplification methods on the other hand reduce the storage cost of a dynamic mesh by changing its connectivity. There are only a few methods that are directly targeted on dynamic mesh simplification, and therefore we also discuss methods for static mesh simplification. In the last section of the state of the art we present methods for comparing dynamic meshes that can be used to evaluate the processing methods. We present the basic MSE based PSNR metric, we point out is disadvantages, and present our solution to this problem based on Hausdorff distance. In the last chapter we discuss the possible directions of future research in the fields of compression and simplification methods. We sketch possible ways of extension of the static mesh simplification methods to the dynamic case, and we also discuss some minor concrete ideas for improvement in the field covered by the state of the art.en
dc.subject.translatedanimationen
dc.subject.translatedcompressionen
dc.subject.translatedtriangle meshesen
dc.subject.translateddynamic meshesen
dc.subject.translatedsimplificationen
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasa.pdfPlný text3,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.