Title: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů
Other Titles: Evaluation of economic effectiveness of investment projects
Authors: Voříšková, Petra
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2177
Keywords: investice;investiční projekt;hodnocení ekonomické efektivnosti;rizika
Keywords in different language: investment;investment project;evaluation of economic effectiveness;risks
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, a to pomocí metod finančního kritéria. V rámci práce jsou také definovány zdroje financování a rizika investičních projektů. Druhá část se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti konkrétního investičního projektu ? Obchodní zóna Krkonošská společnosti CPI Group. Jedná se o projekt výstavby obchodního střediska v Trutnově. Na základě všech metod použitých k hodnocení tohoto investičního záměru - čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, vnitřního výnosového procenta, yieldu a doby návratnosti - je projekt vyhodnocen jako přijatelný.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the evaluation of economic effectiveness of investment projects, using methods of basic financial criteria in particular. There are defined sources of funding and risks of investment project in the thesis. The second part looks at the evaluation of economic effectiveness of specific investment project ? Retail park Krkonošská, which is owned by the company CPI Group. It is a construction project in Trutnov. The project is assessed as acceptable on the basis of all methods, which are used to evaluate this investment plan ? net present value, profitability index, internal rate of return and payback period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_voriskova.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova pv.pdfPosudek vedoucího práce663,84 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova po.pdfPosudek oponenta práce454,26 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova.PDFPrůběh obhajoby práce136,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.