Název: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů
Další názvy: Evaluation of economic effectiveness of investment projects
Autoři: Voříšková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2177
Klíčová slova: investice;investiční projekt;hodnocení ekonomické efektivnosti;rizika
Klíčová slova v dalším jazyce: investment;investment project;evaluation of economic effectiveness;risks
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, a to pomocí metod finančního kritéria. V rámci práce jsou také definovány zdroje financování a rizika investičních projektů. Druhá část se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti konkrétního investičního projektu ? Obchodní zóna Krkonošská společnosti CPI Group. Jedná se o projekt výstavby obchodního střediska v Trutnově. Na základě všech metod použitých k hodnocení tohoto investičního záměru - čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, vnitřního výnosového procenta, yieldu a doby návratnosti - je projekt vyhodnocen jako přijatelný.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the evaluation of economic effectiveness of investment projects, using methods of basic financial criteria in particular. There are defined sources of funding and risks of investment project in the thesis. The second part looks at the evaluation of economic effectiveness of specific investment project ? Retail park Krkonošská, which is owned by the company CPI Group. It is a construction project in Trutnov. The project is assessed as acceptable on the basis of all methods, which are used to evaluate this investment plan ? net present value, profitability index, internal rate of return and payback period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_voriskova.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova pv.pdfPosudek vedoucího práce663,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova po.pdfPosudek oponenta práce454,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova.PDFPrůběh obhajoby práce136,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.