Název: Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut
Další názvy: The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance
Autoři: Čejková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Toufar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2180
Klíčová slova: pojišťovna;povinné ručení;havarijní pojištění;rizika
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance company;third party insurance;car insurance;risks
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na možnosti pojištění motorových vozidel, které jsou nabízeny na našem trhu. V první kapitole jsou popsány jednotlivé možnosti pojištění motorových vozidel. V druhé kapitole jsou nastíněna rizika pro klienty a pojišťovny. Praktická část práce se zabývá parametry ovlivňující výši pojistného u jednotlivých vybraných pojišťoven pro povinné ručení a havarijní pojištění. Následně jsou porovnány vybrané možnosti pojištění pro zvolené příklady se skutečností a zformulována vhodná doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is focused on the motor vehicle insurance options that are offered on our market. In the first chapter different motor vehicle insurance options are described. Risks for clients and insurance companies are outlined in the second chapter. The practical part deals with the parameters affecting the amount of third party insurance and car insurance in selected insurance companies. Subsequently different insurance options for selected samples are compared with reality and proper recommendation is suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michaela Cejkova.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova pv.pdfPosudek vedoucího práce489,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova po.pdfPosudek oponenta práce531,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova.PDFPrůběh obhajoby práce152,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.