Název: Analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace
Další názvy: An analysis of the economy of the particular allowance organization
Autoři: Zýková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2182
Klíčová slova: příspěvková organizace;financování školství;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: allowance organization;financing of education;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu hospodaření vybrané příspěvkové organizace, konkrétně Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10, která je zřízena Plzeňským krajem. Práce se v úvodu věnuje problematice neziskových organizací, konkrétně pak příspěvkovým organizacím. Dále je popsáno jejich finanční hospodaření, fondy příspěvkových organizací a financování školství v České republice. Zbývající část práce je zpracována na základě interních účetních materiálů. Obsahem této části je charakteristika vybrané příspěvkové organizace, analýza vývoje hospodaření a provedení finanční analýzy. Výstupem práce je návrh výroční zprávy o hospodaření, kterou škola každoročně vypracovává. Návrh struktury výroční zprávy může být využit při dalším vypracování zprávy.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is focused on the analysis of the economy of the particular allowance organization, specifically Conservatoire, Pilsen, Park of Kopecky 10, which is established by the Pilsen region. The work applies to the problem of the non-profit organizations at the beginning, specifically allowance organizations. Afterwards is described their financial management, funds of allowance organizations and financing of the education in the Czech republic. The remaining part the work is based on internal accounting materials. The content of this part is characterization of the chozen allowance organization, the analysis of the development of the management and realization of the financial analysis. The output of the thesis is concept of the annual economic report which is worked out by the school. The concept of the structure of report could be used in the next report.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza_hospodareni_vybrane_prispevkove_organizace.pdfPlný text práce10,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova pv.pdfPosudek vedoucího práce660,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova po.pdfPosudek oponenta práce686,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova.PDFPrůběh obhajoby práce83,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.