Název: Dopady novely zákona o stavebním spoření na klienty
Další názvy: Effects of amendment to building savings for clients
Autoři: Součková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2184
Klíčová slova: stavební spoření;stavební spořitelna;státní podpora;úvěr ze stavebního spoření;překlenovací úvěr
Klíčová slova v dalším jazyce: building savings;building society;state subsidy;regular building loan;bridging loan
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na dopady novely zákona o stavebním spoření na klienty. V úvodní části je uvedena historie stavebního spoření a jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se stavebního spoření. Dále je popsán princip fungování stavebního spoření a jeho dílčí části, kterými jsou spořící fáze, přidělení cílové částky, fáze úvěrová a také překlenovací úvěr. Také je popsán zákon o stavebním spoření a novely, které tento zákon upravují. Další kapitola se věnuje novele z pohledu klienta. V závěrečné části jsou uvedeny a zhodnoceny příklady vypočítané dle podmínek vyplývajících z jednotlivých novel.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the effects of amendment of the building savings for clients. The first part shows the history of building savings and the individual terms related to building savings are explained. Then there is described principle of building savings and its individual parts, which are saving phase, the allocation of the target amount, the credit phases and the bridging loan, the law of building savings and the amendment to the law are also described. Another chapter attends to the amendment from the client´s perspective. The final section contains examples that are calculated and evaluated according to the conditions resulting from the individual amendments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Souckova_Stavebni_sporeni.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souckova pv.pdfPosudek vedoucího práce660,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souckova po.pdfPosudek oponenta práce563,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souckova.PDFPrůběh obhajoby práce220,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.