Title: Motivování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: The motivation of employees at the organization
Authors: Rottenbergová, Jana
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2191
Keywords: motivace;motiv;stimul;motivační program
Keywords in different language: motivation;motive;stimulus;motivational programme
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na motivaci zaměstnanců ve firmě Kamil Jíša - Intertrans. Část teorie rozebírá motivační teorie, charakterizuje pracovní motivaci, stimulaci a faktory, které jí ovlivňují. Praktická část představuje organizaci a její motivační program, výzkum provedený dotatníkovou metodou a SWOT analýzu. V práci jsou navrženy konkrétní opatření a návrhy motivačního programu.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on the staff motivation in the Kamil Jíša - Intertrans Company. Its theoretical part analyzes motivation theories, characterizes work motivation, stimuli and factors which influence it. The practical part presents the above organization and its motivation program, a research conducted by using an inquiry and a SWOT analysis. There are specific measures and drafts of the motivation program contained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motivovani zamestnancu v organizaci.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Rottenbergova v.pdfPosudek vedoucího práce288,6 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbergova o.pdfPosudek oponenta práce339,93 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbergerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce154,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.