Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The motivation of employees at the organization
Autoři: Rottenbergová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2191
Klíčová slova: motivace;motiv;stimul;motivační program
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motive;stimulus;motivational programme
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na motivaci zaměstnanců ve firmě Kamil Jíša - Intertrans. Část teorie rozebírá motivační teorie, charakterizuje pracovní motivaci, stimulaci a faktory, které jí ovlivňují. Praktická část představuje organizaci a její motivační program, výzkum provedený dotatníkovou metodou a SWOT analýzu. V práci jsou navrženy konkrétní opatření a návrhy motivačního programu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work focuses on the staff motivation in the Kamil Jíša - Intertrans Company. Its theoretical part analyzes motivation theories, characterizes work motivation, stimuli and factors which influence it. The practical part presents the above organization and its motivation program, a research conducted by using an inquiry and a SWOT analysis. There are specific measures and drafts of the motivation program contained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Motivovani zamestnancu v organizaci.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbergova v.pdfPosudek vedoucího práce288,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbergova o.pdfPosudek oponenta práce339,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottenbergerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce154,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.