Název: Dopady změn zákoníku práce na činnost malých a středních podniků
Další názvy: Effect of changes in the labour code to activities of small and modele-sized enterprises
Autoři: Rohrsetzerová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2194
Klíčová slova: zákoník práce;AGN-servis;kovoobrábění;svařování;přijímání a propouštění zaměstnanců;uzavírání pracovních smluv;výplata mezd;výplata nemocenských dávek;kontrola léčebného režimu
Klíčová slova v dalším jazyce: labour code;AGN-services;metal working;welding;hiring and firing staff;concluding employment contracts;payment of wages;payment of sickness benefits;control of treatment regimen
Abstrakt: Bakalářské práce je rozložena nejprve do teoretické části popisující vybrané oblasti zákoníku práce. Po teoretickém vypracování jednotlivých hodnocených oblastí zákoníku práce v platném znění následuje praktické porovnání a vyhodnocení zjištěných informací. K jednotlivým praktickým problémům jsou uváděny příklady z praxe spolu s návrhy a doporučeními na jejich řešení. Celá bakalářská práce je doplěna přehlednými tabulkami a obrázky vztahujícími se ke studované problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is divided first to the theoretical section describing the selected areas of the Labour Code. The theoretical processing of particular evaluated areas in the Labour Code as amended is followed by the practical evaluation and comparison of collected information. There are given examples from work along with suggestions and recommendations for solution of the particular practical problems. The bachelor thesis is completed by wellarranged tables and pictures relating to the studied issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce350,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Rohrsetzerova.PDFPosudek vedoucího práce475,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Rohrsetzerova.PDFPosudek oponenta práce433,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP - Rohrsetzerova.PDFPrůběh obhajoby práce160,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.