Title: Bezplamenné spalování radioaktivních a nebezpečných odpadů v tavenině soli MSO
Authors: Hadrava, Jan
Galek, Vojtěch
Hrbek, Jan
Citation: Electroscope. 2016, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/22028
ISSN: 1802-4564
Keywords: bezplamenná oxidace;radioaktivní odpad;nebezpečný odpad;molten salt oxidation;radioactive waste;hazardous waste
Abstract: Bezplamenná oxidace v tavenině soli (molten salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací proces nebezpečných a radioaktivních odpadů. Organický podíl v odpadech je okysličovadlem spálen a anorganický a radioaktivní materiál zůstává v tavenině. Tato technologie je považována jako alternativa běžného spalování a může být řešením při likvidaci nebezpečných odpadů. Tento článek pojednává o návrhu a vzhledu technologie MSO včetně reakčních mechanizmů a potenciálním použití při zpracování nebezpečných odpadů. Technologické zařízení bude realizováno v laboratořích Centra výzkumu Řež, které bude sloužit k optimalizaci provozních podmínek při zpracování kapalných a pevných odpadů.
Abstract in different language: Molten salt oxidation is thermal treatment process of hazardous and radioactive waste. Organic-Based waste can be oxidatively destroy and while retaining inorganic and radioactive constituents in the salt. It has been considered as an alternative to incineration and may be a solution to many waste disposal problems. This article describes a proposal and design MSO technology, including reaction mechanisms and potential use in the treatment of hazardous waste. Technological devices will be realized in the laboratories of the Research Centre Rez, which will be used to optimize the operating conditions in the processing of liquid and solid wastes.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Články / Articles (KEE)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hadrava.pdfPlný text593,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.