Název: Bezplamenné spalování radioaktivních a nebezpečných odpadů v tavenině soli MSO
Autoři: Hadrava, Jan
Galek, Vojtěch
Hrbek, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2016, č. 2.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
Popis: 5 s.
URI: http://hdl.handle.net/11025/22028
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: bezplamenná oxidace;radioaktivní odpad;nebezpečný odpad;molten salt oxidation;radioactive waste;hazardous waste
Abstrakt: Bezplamenná oxidace v tavenině soli (molten salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací proces nebezpečných a radioaktivních odpadů. Organický podíl v odpadech je okysličovadlem spálen a anorganický a radioaktivní materiál zůstává v tavenině. Tato technologie je považována jako alternativa běžného spalování a může být řešením při likvidaci nebezpečných odpadů. Tento článek pojednává o návrhu a vzhledu technologie MSO včetně reakčních mechanizmů a potenciálním použití při zpracování nebezpečných odpadů. Technologické zařízení bude realizováno v laboratořích Centra výzkumu Řež, které bude sloužit k optimalizaci provozních podmínek při zpracování kapalných a pevných odpadů.
Abstrakt v dalším jazyce: Molten salt oxidation is thermal treatment process of hazardous and radioactive waste. Organic-Based waste can be oxidatively destroy and while retaining inorganic and radioactive constituents in the salt. It has been considered as an alternative to incineration and may be a solution to many waste disposal problems. This article describes a proposal and design MSO technology, including reaction mechanisms and potential use in the treatment of hazardous waste. Technological devices will be realized in the laboratories of the Research Centre Rez, which will be used to optimize the operating conditions in the processing of liquid and solid wastes.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2016)
Články / Articles (KEE)
Číslo 2 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hadrava.pdfPlný text593,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.