Title: Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy
Authors: Kaufnerová, Veronika
Vágnerová, Petra
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 9-18.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22076
ISSN: 1804-8366
Keywords: sinice;řasy;učebnice;cyanobacteria;algae;textbook
Abstract: Předložená studie je zaměřena na analýzu kurikulárních dokumentů (rámcové vzdělávací programy) a učebnic přírodopisu a biologie pro základní a střední školy z hlediska didaktického zpracování problematiky sinic a řas. Z uvedené analýzy vyplynulo, že stávající učebnice obsahují neaktuální, neúplné či zavádějící informace, a proto článek poskytuje souhrnný a systematický pohled na aktuální postavení sinic a řas a doporučuje skupiny a jejich zástupce vhodné pro výuku ve školách. Analyzováno bylo 10 učebnic (7 pro základní školu, 3 pro střední školu) a rámcové vzdělávací programy pro základní školu, gymnázia a sportovní gymnázia. Klíčová slova: sinice, řasy, nižší rostliny, RVP, učebnice, přírodopis, biologie.
Abstract in different language: The aim of this study was to analyse curricular documents and biology textbooks for primary and secondary schools in relation to Cyanobacteria and Algae. According to analyses methodological guidelines for teachers were prepared with actual taxonomical system and position of Algae in this system. A list of algal and cyanobacterial genera suitable for education at schools was proposed. More information about Algae that are not common in textbooks but could be used in the biology lessons were summarised in this article. In total, 10 textbooks (7 for primary schools and 3 for secondary school) were analysed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2013)
Články / Articles (KMT)
Číslo 1-2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaufnerova.pdfPlný text1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.