Title: Hlediska tvorby výukových počítačových simulačních modelů
Authors: Michalík, Petr
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2014, č. 1-2, s. 13-18.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2014
http://hdl.handle.net/11025/22085
ISSN: 1804-8366
Keywords: simulace;modelování;výuka;simulation;modelling;teaching
Abstract: Následující příspěvek uvádí souvislosti mezi tvorbou počítačových výukových simulačních modelů elektronických systémů a jednotlivými pedagogickými proměnnými vyučovacího procesu. Je třeba zdůraznit, že vyučovací proces spoluvytvářejí všechny pedagogické proměnné a fi gurují v něm v dosti komplikovaných vzájemných vztazích.
Abstract in different language: The aim of the following paper is to present the context of creation of computer simulation models of electronic learning systems with diff erent educational variables of the teaching process. In the beginning it should be emphasized that the teaching process they create all the educational variables, and include it in a rather complicated relations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2014)
Články / Articles (KVD)
Číslo 1-2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalik.pdfPlný text407,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.