Title: Nové možnosti materiálového modelování pro návrhy a optimalizace kovářských technologií
Authors: Mašek, Bohuslav
Staňková, Hana
Nový, Zbyšek
Citation: Nové technologie kování : 6. kovárenská konference, Nové Město na Moravě, 15.-16. května 2007. Brno: Svaz kováren České republiky, 2007, s. 5. ISBN 978-80-239-8938-0.
Issue Date: 2007
Publisher: Svaz kováren České republiky
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2007/Kov-Masek.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22390
ISBN: 978-80-239-8938-0
Keywords: modelování;tváření;kovářství;modelling;forming;smithing
Abstract: Dynamický vývoj a optimalizace tvářecích procesů v sobě zahrnuje řadu technologických a materiálových aspektů. V současné době se objevuje na trhu celá řada nových materiálů, pro které je nutno najít nové optimální technologie a postupy zpracování. Jednou z efektivních možností jak toho dosáhnout, je i materiálové modelování. V oblasti materiálového modelování došlo v poslední době k výraznému pokroku a byla zavedena celá řada inovací. Velký rozvoj zaznamenávají i experimentální zařízení. V tomto roce byl v Plzni uveden do provozu nový simulátor pro přesné modelování náročných termomechanických aplikací.
Abstract in different language: Grain refinement of bulk parts made from metallic materials is an important subject of research of metallic materials in last 10 years. Apart from traditional grain refinement approaches basing on phase transformation and recrystallization, also deformation-based approaches can be used for grain refinement. Many research works show that through application of extremely high amounts of deformation, grains sizes below 1 micron (in some cases several tens nanometers) can be achieved. For the ECAP technique (Equal Channel Angular Processing), a sectional armed tool has been developed. For the CGP technique (Constrained Groove Pressing) two variants of tools have been developed. In the first variant, the frame of the tool has a form of special clamp, in which the lower forming die is fixed. This clamp also guides the upper forming die. The second variant is designed in order to enable processing of bigger specimens and alloys with higher toughness. Tools for the RET deformation technique (Reversing Expansion of Tubes) consist from matrix, two flanges, mandrel and a back-plate. This technology will be tested shortly.
Rights: © Svaz kováren České republiky
Appears in Collections:2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masek.pdfPlný text257,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.