Název: Sluneční záření jako energetický zdroj pro tepelná čerpadla
Další názvy: Solar radiation as energy source for heat pumps
Autoři: Netrval, Robert
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Hana
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2260
Klíčová slova: tepelné čerpadlo;kompresor;kolektor;topný faktor;fotovoltaický panel;solární kolektor;nízkopotenciální teplo;energie
Klíčová slova v dalším jazyce: heat pump;compressor;collector;coefficient of perfomance;photovoltaic panel;solar colector;low potential heat;energy
Abstrakt: Cílem předložené práce bylo popsat princip tepelného čerpadla, způsoby získávání tepla pro TČ a typy TČ. Dále analyzovat možnosti využívání slunečního záření jako zdroje pro TČ a zhodnotit kombinovaný provoz TČ/solární systémy po stránce ekologické, energetické a ekonomické.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to describe principle of heat pump, ways of obtaining heat for heat pumps and kinds of heat pumps. Further, to analyse options of using solar radiation as a source for heat pumps and to evaluate combined running of heat pump/solar systems from ecological, energetical and economical point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Robert Netrval (E08B0028P).pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040979_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040979_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040979_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.