Title: Sluneční záření jako energetický zdroj pro tepelná čerpadla
Other Titles: Solar radiation as energy source for heat pumps
Authors: Netrval, Robert
Advisor: Benešová, Hana
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2260
Keywords: tepelné čerpadlo;kompresor;kolektor;topný faktor;fotovoltaický panel;solární kolektor;nízkopotenciální teplo;energie
Keywords in different language: heat pump;compressor;collector;coefficient of perfomance;photovoltaic panel;solar colector;low potential heat;energy
Abstract: Cílem předložené práce bylo popsat princip tepelného čerpadla, způsoby získávání tepla pro TČ a typy TČ. Dále analyzovat možnosti využívání slunečního záření jako zdroje pro TČ a zhodnotit kombinovaný provoz TČ/solární systémy po stránce ekologické, energetické a ekonomické.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to describe principle of heat pump, ways of obtaining heat for heat pumps and kinds of heat pumps. Further, to analyse options of using solar radiation as a source for heat pumps and to evaluate combined running of heat pump/solar systems from ecological, energetical and economical point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert Netrval (E08B0028P).pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
040979_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,04 kBAdobe PDFView/Open
040979_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,44 kBAdobe PDFView/Open
040979_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.