Title: Filosofie náboženství ve vybraném díle Tomáše G. Masaryka.
Other Titles: The Philosophy of the Religion in the work T. G. Masaryk.
Authors: Koutníková, Kristýna
Advisor: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22636
Keywords: filozofie;náboženství;filozofie náboženství;t. g. masaryk;bůh;ježíš kristus;víra;duchovno;humanismus;věda
Keywords in different language: philosophy;religion;religious philosophy;t. g. masaryk;god;jesus christ;faith;spirituality;humanism;science
Abstract: Bakalářská práce má za cíl analyzovat relevantní díla T. G. Masaryka s ohledem na jeho reflexi filozofie náboženství. Práce se také pokouší nabídnout náhled na soudobý stav filozofie náboženství, na základní teze principů ve vztahu k aktuálním otázkám euroatlantické náboženské filosofie. Dále se pokouší vyložit koncept bytosti ve vztahu k Bohu, nebo pojetí samotné Masarykovy christologie.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to analyze the relevant works of T. G. Masaryk, with regard to their reflection of the religious philosophy. The work also attempts to offer insight into the contemporary stage of philosophy of religion and the basic thesis principles in relation to the up-to-date issues of Euro-Atlantic religious philosophy. Furthermore it attempts to interpret the concept of being in relationship with God, or the concept of Masaryk´s own Christology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Filozofie nabozenstvi ve vybranem dile T. G. Masaryka_Kristyna Koutnikova_F12B0123K.pdfPlný text práce890,98 kBAdobe PDFView/Open
koutnikova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce97,93 kBAdobe PDFView/Open
koutnikova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce147,6 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova Kristyna_HUM_06_2016.pdfPrůběh obhajoby práce111,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.