Title: Atentát na Reinharda Heydricha
Other Titles: The Assassination of Reinhard Heydrich's
Authors: Záluský, Jakub
Advisor: Budil Ivo, Prof. RNDr. Ph.D.,DSc.
Referee: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22702
Keywords: anthropoid;atentát;exil;gabčík;heydrich;kubiš;mobilizace;odboj;protektor;protektorát čechy a morava
Keywords in different language: anthropoid;assassination;exile;gabcik;heydrich;kubis;mobilization;resistence;protector;protectorate of bohemia and moravia
Abstract: Tento text se zabývá příčinou atentátu na Reinharda Heydricha. V době, kdy Heydrich přišel do Prahy coby zastupující říšský protektor, byla již válka v plném proudu. Československo již neexistovalo a místo něho byl vytvořen tzv. Protektorát Čechy a Morava. Po vyhlášení Mnichovské dohody rezignoval na svůj úřad prezident E. Beneš, který odcestoval do Londýna. Právě v Londýně posléze vznikla Benešem řízená exilová vláda. Uznání této vlády se stalo klíčovým cílem, o nějž téměř po celou dobu války Benešův exil usiloval. Obnova československého státu ve svém předválečném rozsahu stála tedy v pozadí veškerého snažení londýnské exilové vlády. Do tohoto rámce tedy zapadá i realizace atentátu na R. Heydricha. Nezbytnost jeho odstranění nabyla ještě naléhavějších rozměrů poté, co Heydrich zahájil tvrdé represe vůči českým elitám v Protektorátu. Rovněž kritika československého odboje kvůli jeho údajně přílišné pasivitě na území Protektorátu působila Benešově exilu v Londýně značné obtíže při vyjednávání se západními spojenci. Realizace úspěšného atentátu na vysoce postaveného představitele nacistické moci se tedy stala prostředkem ke zlepšení pozice československého odboje zejména v zahraničí. S tím také souvisí i zvýšení prestiže londýnského exilu a jeho možností při dosahování svých cílů.
Abstract in different language: The text is focused on the causes and consequences of the assassination of Reinhard Heydrich as one of the principal figure of Nazi state. At the time when Heydrich arrived to Prague as a deputy reich protector, the war had been fully developed. Czechoslovakia did not exist anymore and in its western part was replaced by Protectorate Czech and Moravia. After the declaration of the Munich agreement president Benes resigned and left to England. It was just in London, where an exile government led by Benes had been created. The recognition of the above mentioned exile government became the principal goal, which stood behind all the Benes´ efforts. The new creation of the Czechoslovakia state in its prewar extension presented the background of all attempts of the London exile government. This is basic historical and political context of the realization of the assassination of R. Heydrich. The urgency of Heydrich´s removal became more important yet after Heydrich had launched very brutal repressions of the Czech elites in Protectorate. Also the critique of the Czech resistance´s pasivity in Protectorate alarmed E.Benes and cause lot of problems during negotiations with the Western allies. The realization of the successful assassination of the highly positioned reprsentative of the Nazi power became a tool for the improvement of the prestige od the Czech resistence abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atentat na Reinharda Heydricha.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
zalusky_budil.pdfPosudek vedoucího práce285,91 kBAdobe PDFView/Open
zalusky_jerabek.docxPosudek oponenta práce47,44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ZALUSKY_J.pdfPrůběh obhajoby práce284,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.