Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDobešová, Radka
dc.contributor.refereeDemjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:10:55Z-
dc.date.available2015-6-4
dc.date.available2017-02-21T08:10:55Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier69328
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22704
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o vztahu člověka k přírodě. Zahrnuje popis ekologické etiky a čtyři základní směry v ekologické etice-antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus a teocentrismus. Z těchto směrů se nejvíce věnuje antropocentrismu, který dělí na panský a humánní. Na konce práce bude zmínka o ekologické etice v dnešním myšlení a o ekologické krizi v rámci konzumerismu.cs
dc.format35 s. (61 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectetikacs
dc.subjectantropocentrismuscs
dc.subjectbiocentrismuscs
dc.subjectekocentrismuscs
dc.subjectteocentrismuscs
dc.subjectpanskýcs
dc.subjecthumánnícs
dc.subjectkonzumerismuscs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectčlověkcs
dc.subjectekologická krizecs
dc.titleVývoj názorů na vztah člověka k příroděcs
dc.title.alternativeThe development of views about the relationship of human to natureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis discusses the relationship of man to nature . It includes a description of environmental ethics, and four basic directions in environmental ethics - anthropocentrism , biocentrism , ekocentrismus and teocentrismus . Of these directions is the most dedicated anthropocentrism , which divides the manorial and humane . At the end of the work will be mention of environmental ethics in today thinking about the ecological crisis in the context of consumerism.en
dc.subject.translatedecologyen
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedantropocentrismen
dc.subject.translatedbiocentrismen
dc.subject.translatedekocentrismen
dc.subject.translatedteocentrismen
dc.subject.translatedmanen
dc.subject.translatedhumanen
dc.subject.translatedconsumerismen
dc.subject.translatednatureen
dc.subject.translatedhuman beingen
dc.subject.translatedecological crisisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dobesova.pdfPlný text práce289,64 kBAdobe PDFView/Open
dobesova_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce617,06 kBAdobe PDFView/Open
dobesova_demjancuk.docxPosudek oponenta práce48,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DOBESOVA_R.pdfPrůběh obhajoby práce728,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.