Title: Motiv smrti v renesanční filosofii a literatuře
Other Titles: Theme of death in Renaissance philosophy and literature
Authors: Švejdová, Michaela
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22706
Keywords: shakespeare;montaigne;smrt;romeo a julie;král lear;hamlet;eseje;renesance;anglie;francie
Keywords in different language: shakespeare;montaigne;death;romeo and juliet;king lear;hamlet;essays;renaissance;england;france
Abstract: Tato práce se zabývá tématem smrti v renesanční filosofii a literatuře se zaměřením na dílo Michel de Montaigne a Williama Shakespeara. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedeno téma smrti do dějinného kontextu. V druhé části jsou předvedeny názory na smrt a její podoby. U Montaigne jsou zkoumány jeho pohledy na smrt, o kterých píše ve svém díle Eseje, a na jednotlivé formy smrti: vraždu, sebevraždu a přirozenou smrt. U Shakespeara je záměrem zjištění, jak podával jednotlivé způsoby smrti ve vybraných třech tragédiích: Romeovi a Julii, Hamletovi a Králi Learovi.Třetí část je věnována souvislostem a rozdílům mezi autory a porovnání jejich názorů na dané formy smrti.
Abstract in different language: This work examines the topic of death in Renaissance philosophy and literature with a particular attention to Michel de Montaigne and William Shakespeare. The content is split into three parts. The first part explores the topic of death with regards to historical context. The second part deals with the opinion to death and its forms. Montaigne's Essays are examined with regards to the views of death that are split into a number of forms: murder, suicide and natural death. However, in Shakespeare's case, the point is to describe the way he is presenting different ways of death. Three particular plays are used as the source of analysis: Romeo and Juliet, Hamlet and King Lear.The third part compares similarities and differences in perspective to various forms of death between both authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPH_Michaela Svejdova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
svejdova_cerna.pdfPosudek oponenta práce504,98 kBAdobe PDFView/Open
svejdova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce381,17 kBAdobe PDFView/Open
SVEJDOVA_M.pdfPrůběh obhajoby práce376,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.