Title: Vlivy kultur Dálného východu v Evropě - Realizace duchovních cest v pojetí jednotlivců: Fr. Drtikol
Other Titles: The Influences of the Culture of the Far East in Europe - Implementation of Spiritual Paths in the Concept of Individuals: Fr. Drtikol.
Authors: Štěpánek, Michal
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22719
Keywords: františek drtikol;český duchovní učitel;buddhismus;hinduismus;křesťanská mystika;tantrismus;duchovní realizace;interpretace;hadí síla - kundaliní
Keywords in different language: františek drtikol;czech spiritual teacher;buddhism;hinduism;christian mysticism;tantrism;spiritual realization;interpretation;serpent power - kundalini
Abstract: Předmětem práce je interpretace duchovní realizace Františka Drtikola (1883- 1961) a jeho systému, který se zakládá zejména na buddhismu a jeho syntéze s dalšími směry. Drtikol svým duchovním pojetím potvrzoval shody a platnost metod z ostatních duchovních systémů a náboženství, tj. buddhismu, hinduismu nebo křesťanské mystiky, které dokládal vybranými výroky.
Abstract in different language: The topic of the thesis is an interpretation of the spiritual realization of František Drtikol (1883-1961) and his system, which is based mainly on Buddhism and its synthesis with other teachings. By his spiritual approach, Drtikol confirmed common grounds with other spiritual systems and religions, i. e. Buddhism, Hinduism or Christian mysticism and the validity of their methods, which he supported by selected quotes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michal Stepanek verze 8.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
stepanek_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce887,31 kBAdobe PDFView/Open
stepanek_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce839,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.