Title: Hrad a jeho zásobování vodou ve středověku
Other Titles: A Medieval Castle and Its Water Supply
Authors: Spěváčková, Jana
Advisor: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Hobl Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22749
Keywords: středověk;hrad;hospodářské zázemí;zásobování vodou;studny;cisterny;vodovody;vodní věže;puklinové zdroje;hradní pivovary;stáje;databáze
Keywords in different language: middle ages;castle;economic background;water supply;wells;water tanks;water towers;water lines;castle breweries;horse stalls;database
Abstract: Tato práce je zaměřena na poznání možností zásobování českého středověkého hradu vodou na základě dostupných archeologických i písemných pramenů. Práce představuje první pokus o sumarizaci této problematiky a poukazuje na možné perspektivy dalšího studia otázek spojených se zásobováním hradů vodou. Pozornost byla věnována studnám, cisternám, vodovodům, vodním věžím a puklinovým zdrojům. U všech výše nastíněných možností zásobování vodou je vypracován jejich základní popis a nástin jejich specifik. Nemalý prostor je v rámci práce věnován významu různých vodních zdrojů nejen pro základní zásobování hradu vodou, ale také možnostem pokrytí spotřeby vody ze strany řady dalších hradních provozů, mezi které patří zejména pivovary a ustájení koní. V práci jsou zohledněny možné odlišné potřeby zásobování vodou běžného šlechtického a velkého královského hradu i objektů úzce funkčně zaměřených, např. tzv. horských hrádků či garnizonních objektů. V rámci práce byla vypracována databáze hradů na území Plzeňského a Jihočeského kraje a jejich konkrétních možností zásobování vodou. Dále byly vypracovány dvě méně rozsáhlé databáze popisující dobře zachované vodovody a vodní věže hradů v Čechách.
Abstract in different language: The general aim of the study was to establish and broaden the general knowledge of water supply possibilities concerning the medieval castles in the Czech region and the importance of water in everyday life. More specifically, the attempt was to describe the medieval wells, water tanks, water lines and water towers, as well as the water which might have been coming to the castle through the natural cracks within the bedrock. The study is focused on the objects and their specific archaeological research to try and link up the various water supplies with the demands of the everyday life in the medieval castle, including the possible needs in terms of more specific castle production such as medieval breweries and horse stalls. The aim of this work is also to compare the water supply opportunities of different sized castles and the various roles which they represent. Within the work a database has been created. This database displays the number of castles which currently exist in the Plzeňský and Jihočeský regions. According to the research, the thesis examined the distribution of the wells, water tanks and other water supply possibilities for the castles in both regions. Two other smaller databases have also been created, depicting the water lines and water towers in the Czech area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_final_Spevackova.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-vedouci Spevackova.pdfPosudek vedoucího práce101,62 kBAdobe PDFView/Open
Spevackova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce820,57 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Spevackova.pdfPrůběh obhajoby práce279,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.