Title: Vrcholně středověké a raně novověké kachle na Chebsku
Other Titles: Late medieval and early modern tiles in Egerland
Authors: Bartoš, Marek
Advisor: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Orna Jiří, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22750
Keywords: nádobkové kachle;pohárové kachle;renesanční kachle;chebsko;kachlová kamna
Keywords in different language: vessel tiles;beaker tiles;renaissance tiles;area of cheb;tile stove
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vrcholně středověkých a raně novověkých kachlů na Chebsku, které jsou uloženy v depozítáři Muzea Cheb. Důraz je kladen na morfologii nádobkových kachlů a komorových kachlů, jejich technologii a rozbor reliéfních motivů. Cílem práce je představení nástinu typologického vývoje středověkých a raně novověkých kachlů na Chebsku, který je zasazen do kontextu kamnářské produkce v Čechách a v přiléhajících oblastech Německa.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with analysis and evaluation of High Medieval and Early Modern tiles in the area of Cheb, which have been stored in the Museum depository of Cheb. The main goal is introduce the shape morphology from the vessel tiles to the Renaissance tiles. In this thesis is presented an outline of typological development tiles, which is set in the context of stove production in Bohemia and in adjacent areas of Germany. This thesis includes too the catalogue and the database of stove tiles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_bartos.PDFPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Bartos_posudek_oponent.pdfPosudek vedoucího práce247,04 kBAdobe PDFView/Open
Bartos_posudek_vedouci.pdfPosudek oponenta práce771,45 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Bartos.pdfPrůběh obhajoby práce281,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.