Title: Štíty v evropské době bronzové
Other Titles: Shields in European Bronze Age
Authors: Podlipská, Nikola
Advisor: Šmejda Ladislav, PhDr. Ph.D.
Referee: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22754
Keywords: doba bronzová;bronzové štíty;organické štíty;válečnictví;evropa;vývoj štítů;terminologie štítů;funkce štítů
Keywords in different language: bronze age;bronze shields;organic shields;warfare;europe;development of the shields;terminology shields;function shields
Abstract: Práce se věnuje problematice štítů v evropské době bronzové. Zabývá se známými tvarovými variantami štítů a použitými materiály pro jejich výrobu, včetně jejich datování. Dále je pozornost věnována technologii jejich výroby, stopám používání a sociálním kontextům, v nichž se vyskytují v archeologických a ikonografických pramenech. Jejich funkce a způsob použití jsou kromě výše uvedeného interpretovány i s přihlédnutím k výsledkům cílených experimentů.
Abstract in different language: The thesis describes the issue of shields in the European Bronze Age. It deals with known variants of shield shapes and used materials for shields´ manufacturing including its dating. Further attention is paid to technology of shields´ manufacturing, traces of use and social contexts in which are found in archaeological and iconographical sources. Shields functions and ways of use are interpreted besides above mentioned also with reference of targeted experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Nikola Podlipska.pdfPlný text práce11,96 MBAdobe PDFView/Open
Podlipska - posudek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce93,98 kBAdobe PDFView/Open
Podlipska_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce761,06 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Podlipska.pdfPrůběh obhajoby práce292,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.