Title: Dějiny archeologie na území okresu Plzeň-sever
Other Titles: History of archaeology in the district of Pilsen-north
Authors: Sutrová, Barbora
Advisor: Menšík Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Stráník Daniel, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22757
Keywords: plzeň-sever;badatelé;mohylová pohřebiště doby bronzové;přehled a vývoj archeologie
Keywords in different language: plilsen-north;bronze age burial ground;an overview and development of archaeology
Abstract: Cílem této práce je sepsání uceleného přehledu archeologického bádání na území okresu Plzeň-sever. Práce je rozdělena na dvě části. V první, všeobecné části popisuji vybrané archeology a jejich výzkumy. V druhé části práce jsem vytvořila přehled výzkumů na zkoumaném území od paleolitu po novověk. Ze všech období jsem se zaměřila na mohylové pohřebiště doby bronzové a sleduji metodiku jejich výzkumu.
Abstract in different language: The aim of this work is to write a comprehensive overview of the archaeological research on the territory of the district Plzeň-sever. The work is divided into two parts. In the first, the general part of the describing selected archaeologists and their research. In the second part of the work I created an overview of the research on the analysis of the territory from the Paleolithic after the modern period. From all periods, I focused on the barrow bronze age burial ground and watching their research methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sutrova_BP.pdfPlný text práce7,8 MBAdobe PDFView/Open
Sutrova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce617,52 kBAdobe PDFView/Open
Sutrova-posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce606,88 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Sutrova.pdfPrůběh obhajoby práce272,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.