Title: Vybrané problémy transformace Armády ČR
Other Titles: Selected problems of the transformation of the Army of the Czech Republic
Authors: Páník, Tomáš
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22764
Keywords: armáda české republiky;transformace ozbrojených sil;politické zadání pro ozbrojené síly;strategické bezpečnostní dokumenty
Keywords in different language: army of the czech republic;the transformation of the armed forces;the political task for the armed forces;strategic security documents
Abstract: Tato práce se zabývá transformací Armády České republiky. Hlavním zájmovým obdobím je vymezeno roky 1998 - 2012. Je zde představen vývoj ozbrojených sil Československé republiky a ozbrojených sil České republiky. Jsou zde představeny hlavní strategické dokumenty, které měly zásadní vliv na podobu Armády České republiky z hlediska její velikosti, vybavení a schopností. Dále je zde představen institucionální rámec v němž Armáda České republiky fungovala. Je zde popsán postup uvedení do praxe klíčových strategických rozhodnutí. Na závěr je zhodnoceno politické zadání pro Armádu České republiky z hlediska jeho adekvátnosti k bezpečnostním potřebám České republiky.
Abstract in different language: This thesis deals with the transformation of the Army of the Czech Republic. The main interest is defined by period 1998 - 2012. There is presented the development of the Armed Forces of the Czechoslovak Republic and the Armed Forces of the Czech Republic. It presents the main strategic documents that had a profound influence on the Army of the Czech Republic in terms of its size, equipment and capabilities. There is also introduced institutional framework in which the Army of the Czech Republic work. It also describes the procedure of puting into practice the key strategic decisions. Finally, it assesses political task for the Army of the Czech Republic in terms of its adequacy to the security needs of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane problemy transformace armady CR.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Panik_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Panik_BP_opo_POL.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Panik.pdfPrůběh obhajoby práce277,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.