Title: Překlady a prezentace Shakespearových dramat v českých zemích během první světové války
Other Titles: Shakespeare Translation and Presentation in the Czech Lands during the Great War
Authors: Novák, Ondřej
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22780
Keywords: william shakespeare;josef václav sládek;antonín fencl;drama;kupec benátský;překlad;první světová válka
Keywords in different language: william shakespeare;josef václav sládek;antonín fencl;theatre;the merchant of venice;translation;the great war
Abstract: Základem této práce jsou první kapitoly, které se zabývají teorií překladů. Cílem těchto kapitol, je za pomoci relevantní literatury jejímiž autory jsou významní teoretici překladu a divadla, nastínění překladatelského procesu, současného překladatelského úzu a specifik, jaké obnáší překládání dramatického textu. Druhá kapitola se zabývá dvěma konkrétními překlady z období první světové války. Jejich autory jsou Josef Václav Sládek a Antonín Fencl. Část druhé kapitoly je věnována recepci překladů Josefa Václava Sládka, kterého kromě samotného Fencla, kritizovala celá řada dalších osobností. Třetí kapitola této práce je věnována Shakespearovu dramatu Kupec benátský. Právě na Kupci benátském je demonstrován odlišný přístup obou překladatelů. Kromě Sládkova a Fenclova překladu se tato kapitola zabývá i překlady Martina Hilského. Na Hilského překladech je demonstrováno nakolik se za posledních sto let změnil postoj k překládání dramatických děl. Hlavním cílem práce bude komparace shakespearovských překladů Josefa Václava Sládka a Antonína Fencla pomocí teorie stanovené
Abstract in different language: This thesis deals with Shakespeare translation and reception in the Czech lands during the Great War. In first chapters the theory of translation is introduced and laid as a basis for following comparison. In following chapters two Czech translators from an era of the Great War are introduced. One of them is a famous Czech poet and a writer Josef Václav Sládek, the other is relatively less known actor, director , playwright and entrepreneur Antonín Fencl. Last chapter introduces famous Shakespeare play The Merchant of Venice. Later in the chapter some important monologues from all three Czech versions of The Merchant of Venice are compared and scrutinized. Main goal of this written dissertation if to point out the differences between the translations of three important Czech authors, two of them from the begginning of the twentieth century (Josef Václav Sládek and Antonín Fencl) and one recent (Martin Hilský). The choice of Josef Václav Sládek and Antonín Fencl is obvious, as both translators have been working in the same era, yet both are hugely different. Translations of Martin Hilský are then used to compare how much has the translation consensus developed and changed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_novak_final_version_tisk.pdfPlný text práce250,95 kBAdobe PDFView/Open
Novak_misterova.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
novak_kasparo.pdfPosudek oponenta práce964,22 kBAdobe PDFView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce250,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.