Title: Vliv sociálních sítí na náborový proces zahraničních bojovníků Islámského státu
Other Titles: Social networks and their influence on recruiting process of Islamic state foreign fighters
Authors: Škrdle, Karel
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22785
Keywords: islámský stát;propaganda;sociální sítě;zahraniční bojovník;twitter
Keywords in different language: islamic state;propaganda;social networks;foreign fighters;twitter
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje roli Twitteru v propagandě Islámského státu a speciálně v náborovém procesu zahraničních bojovníků ve Spojených státech.V práci je vypracovaná analýza toho, jakým způsobem jsou adepti kontaktováni a jak s náboráři komunikují. Dále jsou analyzovány způsoby, jakými Islámský stát na Twitteru šíří svou propagandu. Hlavním cílem této práce je zjistit, jakým způsobem rekrutuje Islámský stát skrze Twitter americké zahraniční bojovníky a zda je sociální síť Twitter v tomto procesu fundamentálním nástrojem.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis analyzes the role of Twitter in Islamic state´s propaganda and especially in process of recruiting foreign fighters in the United states. In the thesis is analysis of the process, how recruiters contact and communicate with sympatizers and potential recruiters, how ISIS spread their propaganda on Twitter and other social networks, which are the main sole for ISIS´s propaganda. The main goal of this thesis is to find out how important is Twitter for recruiting ISIS´s foreign fighters in the US and whether is Twitter fundamental for this process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - ISIS Twitter.pdfPlný text práce570,26 kBAdobe PDFView/Open
Skrdle_ved_ros.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Skrdle BP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Skrdle.pdfPrůběh obhajoby práce277,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.