Title: Povstání Bohdana Chmelnického a jeho vliv na proměnu rozložení moci ve středovýchodní Evropě
Other Titles: The revolt of Bohdan Chmelnicky and its influence on power distribution in East-Central Europe
Authors: Afanasenko, Bogdan
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22788
Keywords: bohdan chmelnický;povstání;kozáci;rzeczpospolita;1648;trojí dělení polska
Keywords in different language: bohdan khmelnytsky;revolt;cossacks;cossackdom;commonwealth;1648;partitions of poland
Abstract: Bakalářská práce zkoumá vliv povstání Bohdana Chmelnického na rozložení moci v regionu středovýchodní Evropy. Konkrétněji se zabývá vazbou povstání a slabosti politické moci Rzeczpospolity. Pro pochopení této problematiky se v textu objevuje popis kozáků, jako sociální vrstvy v Rzecpospolitě, náboženských reálií, šlechtické "demokracie" a podrobný popis průběhu povstání Bohdana Chmelnického.
Abstract in different language: Bachelor thesis research impact of Bohdan Chmelnicky´s revolt on power ditribution in East-Central Europe. To be more specific, this thesis deal with realation between political weaknes of Commonwealth and uprising of Bohdan Khelnytsky.For understanding this issue this study shows the nature of Cossackdom, religion facts in Commonwealth, strong political influence of polish nobility and detailed description of the Bohdan Khmelnytsky´s revolt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Povstani Bohdana Chmelnickeho a jeho vliv na rozlozeni moci ve stredovychodni Evrope (1) .pdfPlný text práce502,26 kBAdobe PDFView/Open
Afanasenko_VED.pdfPosudek vedoucího práce148,33 kBAdobe PDFView/Open
Afanasenko_opo_ros.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Afanasenko.pdfPrůběh obhajoby práce255,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.