Title: Nedemokratické režimy ve středovýchodní Evropě za druhé světové války - komparace Chorvatska a Slovenska
Other Titles: Undemocratic regimes in east-central Europe during the Second World War - comparison of Croatia and Slovakia
Authors: Heller, Dominik
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22796
Keywords: nedemokratické režimy;totalitarismus;autoritarismus;juan josé linz;slovenský štát;nezávislý stát chorvatsko;třetí říše;druhá světová válka;hlinkova slovenská ľudová strana;ustaša - chorvatská revoluční organizace;komparace
Keywords in different language: non-democratic regimes;totalitarianism;authoritarianism;juan josé linz;the slovak state;the independent state of croatia;the third reich;the world war ii;the hlinka´s slovak peoples party;the ustaša - croatian revolutionary movement;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o nedemokratických režimech první Slovenské republiky a Nezávislého státu Chorvatska. První část představuje teoretickou synopsi nedemokratických režimů pohledem španělského politologa Juana José Linze. Druhá část práce zahrnuje analýzu zkoumaných případů zaměřující se na okolnosti vzniku, politický systém, míru závislosti na Třetí říši, centra moci a opozici. Závěrečná část shrnuje poznatky z analytické části a předkládá komparaci obou případů s jejich přiřazením do Linzovy typologie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with undemocratic regimes of the Slovak State and the Independent State of Croatia. The first part introduces the theoretical synopsis of undemocratic regimes from the perspective of Spanish political scientist Juan José Linz. The second part consists of the analysis of the researched cases focusing on the formation, the political system, the dependence on the Third Reich, the centres of power and the opposition. The conclusion summarises findings from analytic part and presents the comparison of the both cases with assignment to the Linz's typology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Dominik Heller - Komparace rezimu Slovenska a Chorvatska za II. sv. v..pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Heller.pdfPrůběh obhajoby práce219,76 kBAdobe PDFView/Open
Heller_VED.pdfPosudek vedoucího práce122,39 kBAdobe PDFView/Open
Heller_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce126,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.