Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHuňady, Martin
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T08:13:12Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T08:13:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22797
dc.description.abstractHlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout analýzu politického marketingu hnutí ANO. Důraz je kladen hlavně na předvolební kampaň, která probíhala v roce 2013. Část práce, která se věnuje předvolební kampani je z hlediska přehlednosti rozdělena do několika částí, a to na sociální sítě a online marketing, kontaktní kampaň, outdoorovou kampaň a na jiné formy kampaně. Práce zároveň popisuje historii hnutí ANO a ukazuje proměnu loga, kterou hnutí ANO během svého působení udělalo. V závěru se práce snaží poskytnout odpověď na to jaké všechny skutečnosti vedly k úspěchu hnutí ANO a také se snaží zanalyzovat nové marketingové prvky, které hnutí ANO použilo.cs
dc.format65 s. (89 945 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbabišcs
dc.subjectpolitický marketingcs
dc.subjectanocs
dc.subjectvolby 2013cs
dc.subjectkampaňcs
dc.titlePolitický marketing strany ANOcs
dc.title.alternativePolitical marketing party ANOen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the bachelor thesis is to provide an analysis of political marketing of ANO. The emphasis is placed primarily on the election campaign, which took place in 2013. The part of the work, which is focused on the election campaign in terms of clarity is divided into several parts, which are the social networking and online marketing, contact campaign, outdoor campaign and other forms of campaigns. The work also describes the history of ANO and shows the transformation of logo, which ANO has made during his tenure. The conclusion of the thesis tries to provide an answer to what all the facts have led to the success of ANO and also tries to analyze new marketing elements that ANO has used.en
dc.subject.translatedbabišen
dc.subject.translatedpolitical marketingen
dc.subject.translatedanoen
dc.subject.translatedelection 2013en
dc.subject.translatedcampaignen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hunady BP.pdfPlný text práce13,42 MBAdobe PDFView/Open
Hunady_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hunady_opo_ros.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hunady.pdfPrůběh obhajoby práce243,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.