Title: Politické systémy zemí Blízkého východu - případová studie Iráku
Other Titles: Political systems of the Middle East - a case study of Iraq
Authors: Pleyerová, Jana
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22803
Keywords: irák;politické systémy;federace;irácká ústava;irácká politika
Keywords in different language: iraq;political systems;federation;iraqi constitution;iraq´s policy
Abstract: Tato bakalářská práce je analýza politických systémů zemí Blízkého východu- případová studie Irák. Cílem práce je analyzovat irácký federalismus a zjistit, jak jsou v Iráku uplatňovány federální principy od přijetí ústavy v roce 2005. Teoretická část práce definuje a charakterizuje pojmy federace a federalismus. Empirická část popisuje politické instituce v Iráku dle ústavy a fungování institucí v praxi. Závěr práce hodnotí, zda je Irák dle výzkumu federací.
Abstract in different language: This bachelor thesis is an analysis of the political systems of the Middle East countries - a case study of Iraq. The aim of the thesis is to analyse iragi federalism and discover, how are the federal principles since accept constitution in 2005 applied in Iraq. The theoretical part defines and characterizes the concepts federation and federalism. Empirical part describes political institutions by constitution and functioning of the institutions in practise. Conclusion of the thesis evaluates if Iraq according to the research is a federation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Politicke systemy zemi Blizkeho vychodu- pripadova studie Iraku.pdfPlný text práce663,54 kBAdobe PDFView/Open
Pleyerova BP_ved.pdfPosudek vedoucího práce125,88 kBAdobe PDFView/Open
pleyerova-bp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce157,74 kBAdobe PDFView/Open
Pleyerova.pdfPrůběh obhajoby práce241,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.