Title: Mezinárodní trestní soudnictví jako způsob udržování pořádku v mezinárodním systému
Other Titles: International criminal justice as a means to maitain order in the international system
Authors: Linhová, Karolína
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22820
Keywords: mezinárodní trestní soudnictví;humanitární právo;mezinárodní trestní soud;lidská bezpečnost;humanitární intervence;responsibility to protect;Jugoslávie;Rwanda;Sierra Leone;trestní odpovědnost jednotlivce
Keywords in different language: international criminal justice;humanitarian law;international criminal court;human security;humanitarian intervention;responsibility to protect;Yugoslavia;Rwanda;Sierra Leone;criminal responsibility of individual
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rolí mezinárodního trestního soudnictví a Mezinárodního trestního soudu v mezinárodním systému. Práce je zaměřena na vývoj mezinárodního trestního soudnictví a mezinárodního humanitárního práva. Tento vývoj vyústil v ustanovení Mezinárodního trestního soudu jako trvalé a globální instituce, která má za úkol soudit a trestat válečné a politické vůdce za zločiny spáchané proti lidskosti. S mezinárodním trestním soudnictvím také souvisí pojmy, jakými jsou lidská bezpečnost, humanitární intervence a "Responsibility to Protect". Tyto pojmy jsou v práci také zahrnuty. Práce také řeší postoj vybraných států k vytvoření této instituce. Cílem práce je objasnit vývoj mezinárodního trestního soudnictví a jeho roli při udržování míru a pořádku v mezinárodním systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the role of international criminal justice and the International Criminal Court in the international system. The work is focused on the evolution and history of the international criminal justice and the international humanitarian law. This evolution leads to the creation of the International Criminal Court as a permanent and global institution. The goal of this institution is to prosecute and punish political and war leaders who commit the crimes against humanity. The international criminal justice is characterized by concept of the human security, the humanitarian intervention and the "Responsibility to Protect". The work also deals with the stance of selected states to the establishment of this institution. The goal of this thesis is to clarify the evolution of international criminal justice and its role in maintaining the peace and order in the international system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linhova_bp.pdfPlný text práce584,55 kBAdobe PDFView/Open
Linhova.pdfPrůběh obhajoby práce285,7 kBAdobe PDFView/Open
Linhova_BP_ved_BAS.pdfPosudek vedoucího práce124,19 kBAdobe PDFView/Open
linhova-bp-bas-opo.pdfPosudek oponenta práce158,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.